INFO MEDICAL
Medisch Adviesbureau
  Diensten

Smartengelden

Smartengeld wordt betaald als vergoeding van smart en gederfde (of nog te derven) levensvreugde. Het is gerelateerd aan de hoeveelheid smart die betrokkene ondervindt. Maar hoe wordt andermans smart gemeten? Dat is meten van het onmeetbare. De gewoonte is ontstaan om hierbij als maatstaf te gebruiken het percentage blijvende functionele invaliditeit (afgekort BI). De berekening van dit percentage is beschreven in een boekwerk getiteld "Guides to the Evaluation of Permanent Impairment", dat is uitgegeven door de Amerikaanse artsenorganisatie A.M.A. Nederlandse organisaties van orthopeden en neurologen hebben op hun vakgebied hiervan hun eigen richtlijnen afgeleid. Info Medical berekent de mate van BI voor slachtoffers van letselschade. Dit dient dan als basis voor de afwikkeling van de betreffende zaak, uiteindelijk leidend tot de betaling van smartengeld. Vermeld dient te worden dat letselschade vooral bij jeugdigen een aanzienlijk hogere vergoeding kent van verlies van verdienvermogen, dan van smart.