INFO MEDICAL
Medisch Adviesbureau
  Diensten

Medische fouten

Als een medische fout wordt vermoed, vragen wij allereerst de benodigde medische gegevens op (bv. het medisch dossier, inclusief röntgenfoto's, operatieverslagen, laboratoriumuitslagen, medicatielijsten, notities van artsen en verpleging, intercollegiale consulten etc.). Vervolgens wordt de verkregen informatie geanalyseerd en wordt een uitspraak gedaan ten aanzien van de vraag of de betreffende arts of paramedicus al dan niet onzorgvuldig en verwijtbaar heeft gehandeld en hiervoor al dan niet aansprakelijk kan worden gesteld. Zo nodig wordt in overleg met de opdrachtgever een onafhankelijke expert ingeschakeld.

De schade door een medische fout kan aanzienlijk zijn. Artsen zijn daarvoor bijna altijd verzekerd. Voordat de verzekeringsmaatschappij aansprakelijkheid erkent, moet een advocaat vaak een ware strijd leveren. In dit proces verleent Info Medical voortdurend ondersteuning met medisch wetenschappelijke argumenten. Vaak is het verstandig, alvorens een juridische procedure in gang te zetten wegens een vermeende medische fout, om na te gaan hoe groot de kans is om deze procedure te winnen. Voor een aanvraag van een dergelijk onderzoek klikt u hiernaast op “Haalbaarheidsonderzoek”.