INFO MEDICAL
Medisch Adviesbureau


  Onze Service

Info Medical is een medisch adviesbureau waaraan artsen zijn verbonden, die zich hebben gespecialiseerd in aansprakelijkheid en verzekeringsvraagstukken. Advocaten en letselschadespecialisten zijn de enige opdrachtgevers.

De volgende vragen worden beantwoord:
  • medische fouten en aansprakelijkheid
  • letselschade (verkeers- of bedrijfsongeval)
  • ongevallen- of arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • WAO
  • oorzaken van overlijden
  • smartengeld