INFO MEDICAL
Medisch Adviesbureau
  Haalbaarheidsonderzoek

De schade door een medische fout kan aanzienlijk zijn. Artsen zijn daarvoor als regel verzekerd. Voordat de verzekeringsmaatschappij aansprakelijkheid erkent,  moet een advocaat vaak een ware strijd leveren. Daarbij geeft het bureau voortdurend ondersteuning met medisch wetenschappelijke argumenten. Vaak is het verstandig van te voren na te gaan hoe groot de kans is om deze strijd te winnen. Indien u het onderstaande formulier correct invult en opzendt, krijgt u na ontvangst van uw betaling een schriftelijke beoordeling van uw claim.
Aan Medisch Adviesbureau INFO MEDICAL.

Geachte dokter,

Wilt u voor mij beoordelen of ik inderdaad slecht behandeld ben, zoals ik vrees, en of ik daarvoor met succes een claim kan indienen? Uw vragen beantwoord ik als volgt:

Op welke datum ging er volgens u iets fout?

Welke dokter(s) deed dat, en waar?
Waarvoor kwam u bij die dokter?
Was u verder gezond?
Bent u eerder in een ziekenhuis opgenomen geweest?

Wat is naar uw mening fout gegaan?
Wat zijn voor u de gevolgen van die fout?

Hebt u bij de klachtencommissie van het ziekenhuis een klacht ingediend?
Wat was de uitkomst?

Hebt u de dokter verteld dat u niet tevreden bent?
Wat zei hij/zij?

Over welke medische documenten beschikt u?
Heeft u een kopie van het medisch dossier?

Naam:
Geboortedatum:
E-mail:

De kosten voor het advies van Euro 200,- ga ik voldoen door dit bedrag over te maken op rekening 110072286 (Rabobank)