INFO MEDICAL
Medisch Adviesbureau
  Diensten

Letselschade

Bij letselschade is het van belang dat informatie beschikbaar komt met betrekking tot de ongevalstoedracht, de aard van de verwondingen, de aard van de medische behandeling, het verloop van de behandeling en of het genezingsproces is afgesloten. Ook is het van belang te weten wat de huidige klachten en beperkingen van betrokkene zijn en of deze weer kan werken. Zo nee, waarom niet? Ook dient informatie te worden vergaard met betrekking tot eventuele soortgelijke klachten die reeds vóór het ongeval bestonden. Tot slot dient te worden vastgesteld of er een relatie bestaat tussen de klachten en het ongeval.

Over diverse vragen kan verschil van inzicht bestaan tussen betrokkene en zijn tegenpartij, meestal een verzekeringsmaatschappij. Een medisch adviseur zal zijn opdrachtgever voortdurend terzijde staan teneinde te komen tot een voor betrokkene redelijke afwikkeling van de zaak.