INFO MEDICAL
Medisch Adviesbureau
  Patiënten

Patiënten kunnen zich rechtstreeks tot Info Medical wenden voor overleg ten aanzien van de mogelijke acties voor hun medische problemen. Vooral bij letselschade is het vaak verstandig om eerst met een advocaat te overleggen.

Wanneer het gaat om een vermeende medische fout kan betrokkene zich rechtstreeks tot Info Medical wenden om te laten beoordelen of het ongewenste resultaat van een behandeling al dan niet veroorzaakt is door onzorgvuldig medisch handelen. In veel gevallen is een medische fout aantoonbaar aanwezig, hetgeen echter niet vanzelfsprekend betekent dat er dan ook sprake is van verwijtbaar handelen door de betreffende medicus of paramedicus. Indien u een dergelijk onderzoek wilt laten verrichten, klik dan op "Haalbaarheidsonderzoek".