INFO MEDICAL
Medisch Adviesbureau
  Advocaten

Advocaten uit het gehele land zijn de belangrijkste groep opdrachtgevers. Meestal betreft de vraagstelling een begeleiding van het schaderegelingsproces of een beoordeling van de vraag of een medische behandeling heeft voldaan aan de eisen waaraan een redelijk bekwaam en zorgvuldig werkend arts dient te voldoen. Minder vaak wordt om een keuring gevraagd bij wijze van contra-expertise in het kader van de WAO of de Ziektewet.